logo

Museumproject

Bijgaande documenten over het Werklab zijn schetsmatig.
Het Museumproject speelt hierin een centrale rol. Het biedt:
  • veel werk
  • veel activiteiten
  • veel ontwikkeling en ontplooiing
  • veel arbeidsvreugde

Voor mensen nog buiten het arbeidsproces, maar ook voor de professionals kansen te over voor zinvolle tijdbesteding, waar mogelijk op weg naar (ander) duurzaam (on)betaald werk.

Het Werklab wordt hier gepubliceerd in de meest recente vorm die het heeft.
De huidige planfase, is het prototype van wat het Werklab uiteindelijk ook wil blijven: work in progress.zoek