logo

Ontwikkeling van activiteiten

Vanaf 1995 hebben we - als Partners aan het Werk - in opdracht van uitkerende instellingen/ verschillende gemeenten activiteiten ontplooid samen met onze klanten, die werden aangemeld, omdat zeeen onoverbrugbare afstand tot de betaalde arbeidsmarkt hadden.
Onze basisgedachte was, dat brede aandacht voor langdurig werklozen individueel een goede analyse kon opleveren van belemmeringen om aan het werk te gaan. Met name hebben mensen binnen hun eigen sociale netwerk niet alleen individuele beperkingen, maar ze ondervinden ook sociaal in hun netwerk belemmeringen.

Jaren verzorgden we met plezier en succes verschillende onderdelen van trajecten die onder regie van de uitkerende instantie moesten leiden tot een betaalde arbeidsplaats.
Klanten moeten uit huis, contact buiten de innercircle, zichzelf ontplooien, 'iets' doen voor anderen.
We matchten klanten met andere organisaties ter uitvoering, maar boden ook eigen activiteiten als inloop, wandelen, computeren, conversatie, sport, cultureel wandelen, creatieve activiteiten, koken... .

Hoe langer we werkten hoe duidelijker het ons werd, dat mensen die langdurig werkloos zijn allemaal meer dan één probleem hebben en zonder assistentie bijzonder weinig perspectief op verbetering van hun situatie. Integendeel: alles - zelfs stilzitten - veroorzaakt verslechtering.

Steeds vaker concludeerden we dat alleen een integrale aanpak kan voorkomen dat klanten bij een volgende stap bij en andere organisatie weer terug vallen. Ook goede nazorg is noodzakelijk.

Naast de innovatie van onze eigen methoden, technieken en de vernieuwing van ons aanbod waren de politiek geformuleerde eisen richtinggevend. Wie betaalt, bepaalt! Dat gold zeker ook voor het aanbod voor onze klanten. In aanbestedingseisen gevat, werden elke tranche de eisen en de klanten anders, dwingender. En ineens hield het op: het kabinet Rutte 1 stopte alle re-integratie en na een half jaar hadden we geen klanten meer. Niet het probleem van de langdurige werkloosheid was opgelost, wel alle geld was wegbezuinigd.

We ontwikkelden een integraal pakket: veel werksoorten ter oriëntatie en om te oefenen, wel commercieel, te regelen stress en genoeg collegiale en persoonlijke begeleiding: The Amsterdam Tattoo Museum.

Partners aan het Werk Sociale Firma BV was geboren.

zoek